Projectondersteuner binnen Projectenbureau FGw

Faculteit der Geesteswetenschappen – Faculteitsbureau

Publicatiedatum
11 oktober 2017
Opleidingsniveau
hbo
Salarisindicatie
€2.465 tot €3.292 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
31 oktober 2017
Functieomvang
32 tot 38 uur per week
Vacaturenummer
17-498

De Faculteit der Geesteswetenschappen verzorgt onderwijs en onderzoek met een sterk internationaal profiel in een groot aantal disciplines op het gebied van de geesteswetenschappen. Diverse disciplines behoren tot de internationale top. De faculteit is gevestigd in het centrum van Amsterdam en onderhoudt intensieve contacten met culturele instellingen in de hoofdstad en daarbuiten. De Faculteit kent één faculteitsbreed onderzoekinstituut, het Amsterdam Institute for Humanities Research. Daarnaast participeert de faculteit in het interfacultaire onderzoekinstituut Institute for Logic, Language, and Computation (ILLC). Het contractonderzoek dat in deze instituten wordt uitgevoerd, is in beheer van een projectenbureau dat onderdeel is van het faculteitsbureau.

Het projectenbureau ondersteunt het wetenschappelijk personeel en het management van het onderzoekinstituut bij het verwerven, beheren en verantwoorden van extern gefinancierd onderzoek. Binnen het projectenbureau zijn onder de dagelijkse leiding van het hoofd projectenbureau zowel projectbeheerders, projectcontrollers als een projectondersteuner werkzaam. Zij beheren gezamenlijk ruim 135 projecten, uiteenlopend van kleine reisbeurzen tot grote internationale subsidies, die in consortiumverband worden uitgevoerd. In het projectenbeheer wordt nauw samengewerkt met de betrokken wetenschappers, de afdeling onderzoek, de onderzoeksinstituten, de subsidiegevers, externe accountants en andere afdelingen binnen en buiten de faculteit. De projectondersteuner valt onder het hoofd financiën en control en ondersteunt de projectcontrollers en –beheerders bij het beheer van de onderzoeksprojecten.

Voor versterking van het projectenbureau wordt op korte termijn gezocht naar een projectbeheerder, een projectcontroller en een projectondersteuner. Deze vacature betreft een Projectondersteuner.

Werkzaamheden

 • Voorbereiden van rapportages, declaraties, (deel) verantwoordingen en accountantscontroles in overleg met projectcontrollers en beheerders;
 • zelfstandig en op verzoek factureren van kosten;
 • controleren van urenregistratie, declaraties, facturen en (interne) verrekeningen;
 • beantwoorden van vragen van wetenschappelijk personeel  met betrekking tot urenregistratie, declaraties en kostenoverzichten;
 • ondersteunen van projectcontrollers bij het uitzoeken en corrigeren van kosten en opbrengsten;
 • uitvoeren van voorkomende administratieve handelingen, waaronder correspondentie, het vergaren van documenten, archivering, kleine kas etc.

Profiel

De projectondersteuner:

 • heeft boekhoudkundige kennis op mbo-/hbo-niveau door opleiding of ervaring;
 • heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • heeft ervaring met software programma’s als Excel en SAP;
 • heeft een klantgerichte, dienstverlenende en flexibele instelling;
 • is stressbestendig, nauwkeurig en resultaatgericht;
 • heeft een proactieve en meedenkende opstelling;
 • is een zelfstandig werkend en tevens enthousiast teamlid.

Inlichtingen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Aanstelling                 

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal €2.465 en maximaal €3.292  bruto per maand (salarisschaal 8) op basis van volledige werktijd. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Sollicitatie

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie tot en met dinsdag 31 oktober 2017 (motivatiebrief, cv met contactgegevens van een referent; graag alle documenten samen in één PDF) e-mailen naar solliciteren2017-fgw@uva.nl.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de periode van 6 tot en met 24 november 2017. Geselecteerde kandidaten zullen hierover uiterlijk vrijdag 3 november aanstaande bericht krijgen. De procedure is erop gericht de nieuwe medewerker zo snel mogelijk in het nieuwe jaar aan te stellen.

Sollicitaties die na genoemde datum binnen komen, worden niet meer in behandeling genomen. #LI-POST

Wij stellen acquisitie niet op prijs 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam