Documenten & formulieren

Hier vind je alle benodigde documenten en formulieren gebundeld, voor toelating tot en afronding van het promotietraject.

Deze documenten en formulieren vind je ook onder  het Promotietraject, waar de gang van zaken precies wordt uitgelegd. Het is belangrijk van deze informatie op de hoogte te zijn en de documenten/formulieren in dit kader te plaatsen.

Sla een formulier eerst op voordat je het invult, om te voorkomen dat ingevulde gegevens verloren gaan.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

26 april 2016