Onderwijs en studenten

Op deze pagina's:

  • de definitieve instroomcijfers vastgesteld via de 1 oktober-tellingen;
  • het totaal aantal studenten dat is ingeschreven bij een faculteit of opleiding, dat collegegeld betaalt aan de UvA;
  • de Monitor Aanmeldingen met wekelijks actuele gegevens over de UvA bacheloraanmeldingen, zoals deze te vinden zijn in Studielink.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

17 juni 2015