Nederlandse taal en cultuur

Wat leert een toneeltekst uit de Gouden Eeuw ons over het toenmalige denken en doen? Waarom is 'de meisje' nu nog fout, maar over twintig jaar misschien niet meer? In de bachelor Nederlandse taal en cultuur neem je al snel deel aan levendige discussies over taalgebruik en literatuur.Video wordt geladen..

Nederlands: een breed vakgebied

In de bachelor Nederlandse taal en cultuur leer je om anders naar taalverwerving en taalveranderingen te kijken. Hoe verloopt bijvoorbeeld de ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheden van peuter tot jongvolwassene?  Daarnaast oefen je met belangrijke theorieën over argumentatie. Je onderzoekt bijvoorbeeld hoe mensen de taal gebruiken om anderen te informeren of te overreden, en wat precies een betoog tot een goed betoog maakt.

Je leert literaire teksten te analyseren en gaat anders denken over de verhouding van literatuur tot de wereld en van de wereld tot de literatuur. Teksten uit de Middeleeuwen en de Gouden Eeuw vertellen ons veel over hoe mensen toen dachten en voelden, maar we lezen en interpreteren die teksten ook vanuit ons huidige wereldbeeld. Je oefent je in het kijken naar moderne literaire teksten vanuit verschillende benaderingen. Welke wisselwerking is er bijvoorbeeld tussen verschillende literaire genres die zich met hetzelfde onderwerp bezighouden? Welke overeenkomsten zie je in de stijl, de verhaaltechniek en strategische keuzes?

De opleiding verbindt wetenschap en praktijk. Als afgestudeerde Neerlandicus heb je een academisch werk- en denkniveau. Je hebt veel kennis van de Nederlandse taal en literatuur en je kunt die kennis goed in praktijk brengen.

Nederlandse taal en cultuur iets voor jou?

  • Je hebt een vwo-diploma en je wilt later gaan werken in een functie waarin je te maken hebt met taal en/of literatuur. 
  • In deze bachelor zul je de Nederlandse taal perfect leren beheersen, zowel mondeling als schriftelijk. Het is handig als je al over een goede schrijfvaardigheid beschikt.  
  • Ook is het in je voordeel als je taalvaardigheid in het Engels goed is. De bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur heeft een internationale oriëntatie en sluit graag aan bij internationale wetenschappelijke discussies op het vakgebied.

Waarom Nederlandse taal en cultuur aan de UvA?

  • UvA staat dicht op het culturele en literaire leven in de stad Amsterdam. Hier zijn de belangrijkste Nederlandse literaire uitgeverijen en grote kranten- en mediaredacties gevestigd. Een goede stageplaats is hier gemakkelijk te vinden.
  • Met zijn talloze grote en kleine boekwinkels en boekenmarkten voelt een neerlandicus zich in Amsterdam als een vis in het water.
  • De sfeer bij de opleiding is informeel en je kunt de docenten gemakkelijk benaderen.

Studeren in deeltijd

De bachelor Nederlandse taal en cultuur wordt ook in deeltijd aangeboden en duurt in dat geval 4,5 jaar. Een deeltijdstudent volgt de colleges samen met voltijdstudenten, maar haalt maximaal 40 EC per jaar (20 EC per semester). Voltijdstudenten halen 60 EC per jaar. Er zijn geen colleges in de avonduren. De toelatingseisen voor de deeltijdstudie zijn dezelfde als die voor de voltijdstudie.

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de brochure.

Kerngegevens


Diploma
BA Nederlandse taal en cultuur
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
56804

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen