Wereldwijde veranderingen in biodiversiteit meten

17 augustus 2017

Een groep internationale wetenschappers, waaronder UvA-onderzoeker W. Daniel Kissling, laat in een recent verschenen publicatie zien hoe ‘Essential Biodiversity Variables’ kunnen worden geproduceerd door het meten van wereldwijde biodiversiteitsveranderingen.

Deze bevindingen komen voort uit de eerste twee workshops die georganiseerd zijn door het Europese H2020 project GLOBIS-B: ‘GLOBal Infrastructures for Supporting Biodiversity research’. Het belangrijkste doel van dit project is het samenbrengen van biodiversiteits-wetenschappers, technische experts van onderzoeksinfrastructuren en adviseurs op het gebied van de legale interoperabiliteit van data, om zo samen ‘Essential Biodiversity Variables’ (EBV's) te definiëren.

Essential Biodiversity Variables

Net als klimaatvariabelen, worden EBV’s geproduceerd vanuit verschillende databronnen, waarbij de onderliggende variabelen gebruikt worden om biodiversiteitsveranderingen in de tijd te bepalen. Deze variabelen kunnen worden gebruikt om beleidsdoelstellingen te toetsen, zoals bijvoorbeeld de Aichi biodiversiteitsdoelstellingen van de Convention of Biological Diversity (CBD) of de duurzame ontwikkelingsdoelen zoals geformuleerd in de ‘2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling’ van de Verenigde Naties.

Deze doelstellingen dienen ervoor om de wereld te beschermen van verder biodiversiteitsverlies, het gebruik van duurzame materialen te stimuleren en de voordelen hiervan te verbeteren. Op deze manier spelen EBV’s een belangrijke rol in beleidsbeslissingen en zijn ze zeer belangrijk voor het toekomstige werk van het ‘Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services’ (IPBES).

GLOBIS-B workshops

Vanuit het GLOBIS-B project zijn er twee internationale workshops georganiseerd met meer dan 50 experts uit Australië, Brazilië, China, Europa, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten om te bediscussiëren wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van wereldwijde EBV data producten over soortenverspreiding en –aantallen. Metingen aan de veranderingen in soortenaantallen en soortenverspreiding leveren informatie die beleidsindicatoren kunnen onderbouwen op het gebied van dreigingsinschattingen (kans op uitsterven), geografische verspreidingspatronen, de verspreiding van invasieve soorten en de effecten van veranderingen in klimaat en habitat.

De discussies tijdens deze twee workshops lieten zien dat standaardisatie van gegevensverzameling en technisch data management, als ook juridische implicaties en beperkingen de belangrijkste bottleneck vormen voor het bouwen van wereldwijde data producten op het gebied van soortenverspreiding en –aantallen.

Grote inspanning

‘Het schrijven van dit artikel was een grote klus, die me de laatste twee jaar heeft bezig gehouden,’ verteld W. Daniel Kissling, eerste auteur van de publicatie en wetenschappelijk coördinator van GLOBIS-B. De publicatie gaat over een brede range aan wetenschappelijke, technische en juridische aspecten, waaronder fundamentele definities op het gebied van EBV’s: gegevens en meetinstrumenten voor het bouwen van EBV data producten, technische en juridische vereisten, en standaarden wat betreft (het delen van) metadata.

De publicatie is het resultaat van een gemeenschappelijke inspanning van 36 coauteurs, waarvan velen actief zijn binnen de ‘Group on Earth Observations Biodiversity Oberstion Network’ (GEO BON), een organisatie die het EBV concept ontwikkeld en promoot. ‘Deze publicatie is een fundamentele stap vooruit in het bewerkstelligen van het EBV concept, omdat het laat zien hoe een workflow-georiënteerde productie van EBV’s geïmplementeerd kan worden,’ verteld Henrique Pereira, GEO BON medevoorzitter en coauteur van het artikel. De uitkomsten van deze studie zijn zeer belangrijk voor biodiversiteitsonderzoek en het  beoordelen van het succes van beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid en natuurbehoud.

Publicatiegegevens

Kissling, W.D., Ahumada, J.A., Bowser, A., Fernandez, M., Fernández, N., García, E.A., Guralnick, R.P., Isaac, N.J.B., Kelling, S., Los, W., McRae, L., Mihoub, J.-B., Obst, M., Santamaria, M., Skidmore, A.K., Williams, K.J., Agosti, D., Amariles, D., Arvanitidis, C., Bastin, L., De Leo, F., Egloff, W., Elith, J., Hobern, D., Martin, D., Pereira, H.M., Pesole, G., Peterseil, J., Saarenmaa, H., Schigel, D., Schmeller, D.S., Segata, N., Turak, E., Uhlir, P.F., Wee, B. & Hardisty, A.R. (2017): Building essential biodiversity variables (EBVs) of species distribution and abundance at a global scale. Biological Reviews, in press . DOI:10.1111/brv.12359

Meer informatie

Gepubliceerd door  IBED